Danh sách nhận vé xe Tết 2017

STT HỌ TÊN SỐ CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
1 Nguyễn Thị Thúy 210857862 KV Nhơn Thuận, ,Nhơn Thành, tx An Nhơn ,Bình Định
2 Phan Đình Hiếu 211679457 KV Nhơn Thuận, ,Nhơn Thành, tx An Nhơn ,Bình Định
3 Võ Thị Thanh Tâm 211882371 Ân Tín ,Hoài Ân ,Bình Định
4 Đào Xuân Diệu 218237845 Ân Tín ,Hoài Ân ,Bình Định
5 Đào Hoàng Diệu 215311281 Ân phong, Hoài Ân ,Bình Định
6 Võ Thị Tòng 211125460 Ân phong, Hoài Ân ,Bình Định
7 Nguyễn Thị Bích Nguyên 211829490 Ân phong, Hoài Ân ,Bình Định
8 Nguyễn Thị Ngân 215157996 Ân phong, Hoài Ân ,Bình Định
9 Đặng Thị Hoa 211339675 Ân Tín ,Hoài Ân ,Bình Định
10 Huỳnh Quốc Lộc 025470680 144/56 Nguyễn Khoái, p 2 Q4 HCM
11 Nguyễn Thị Phấn 210702970 Ân Hảo Đông, Hoài Ân, Bình Định
12 Trương Sĩ Hoàng 245233742 Quảng Tân, Tuy Đức, Đak nông
13 Dương Tấn Tài 211747032 Ân Tín, Hoài Ân , Bình Định
14 Bùi Thị Hoa 212787613 Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
15 Lê Thị Mỹ Phượng 212002354 Đức Phú,Mộ Đức, Quãng Ngãi
16 Phan Văn Tình 211994103 Hành Thịnh ,Nghĩa Hành,Quãng Ngãi
17 Phan Thị Thúy Kiều 212794578 Hành Thịnh ,Nghĩa Hành,Quãng Ngãi
18 Nguyễn Duy Nam 212367362 Đức Nhuận, Mộ Đức, Quãng Ngãi
19 Trần Đức Triều 211925394 Đức Phú,Mộ Đức, Quãng Ngãi
20 Phạm Thị Bổ 212015061 Đức Phú,Mộ Đức, Quãng Ngãi