Danh sách nhận vé xe Tết 2017

STT HỌ TÊN SỐ CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
21 Dương Thanh Nhung 212115819 Đức Nhuận, Mộ Đức, Quãng Ngãi
22 Nguyễn Văn Sang 210645390 Đức Nhuận, Mộ Đức, Quãng Ngãi
23 Nguyễn Thị Kim Anh 211298806 Đức Hòa ,Mộ Đức ,Quãng ngãi
24 Nguyễn Thị Sâm 210779652 Hành Tín Đông, Nghĩa Hành, Quãng Ngãi
25 Huỳnh Thị Thanh Thủy 211149884 Đức Hòa ,Mộ Đức ,Quãng ngãi
26 Bùi Thị Xia 211391177 Đức Tân, Mộ Đức Quãng Ngãi
27 Đàm Thị Phượng 212018670 Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
28 Nguyễn Thị Tuyết 211150477 Hành Thịnh ,Nghĩa Hành,Quãng Ngãi
29 Phan Thị Thiêu 211342521 Nghĩa Dõng , TP Quãng Ngãi Tỉnh Quãng ngãi
30 Lê Huy Cung 184196215 Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
31 Phan Vĩnh Lâm 184052858 Song Lộc, Can Lộc ,Hà Tĩnh
32 Nguyễn Thị Xuân 026182001523 Hậu Lộc ,Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
33 Nguyễn Văn Dũng 026080001268 Tượng Lĩnh, Nông Cống , Thanh Hóa
34 Trịnh Thị Chinh 172239691 Tượng Lĩnh, Nông Cống , Thanh Hóa
35 Hoàng Thị Ngân 172887314 Tượng Lĩnh, Nông Cống , Thanh Hóa
36 Mai Thị Thanh Huyền 174900182 Tượng Lĩnh, Nông Cống , Thanh Hóa
37 Phạm Thị Ban 172629969 Tượng Lĩnh, Nông Cống , Thanh Hóa
38 Trần Thị Vân 174555204 Hoằng Xuân ,Hoằng Hóa , Thanh Hóa
39 Trần Thị Hanh 172770713 Hoằng Xuân ,Hoằng Hóa , Thanh Hóa
40 Ninh Thị Hiền 174081639 Quý Lộc, Yên Định ,Thanh Hóa