Danh sách nhận vé xe Tết 2017

STT HỌ TÊN SỐ CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
501 Đoàn Thị Thu Hiền 225669866 Số 1 đường 38, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
502 LÊ THỊ KIM TRANG 225659095 SỐ 1A, ĐƯỜNG 38, LINH ĐÔNG, THỦ ĐỨC
503 Trần Hải Hưng 183539526 Anh: Trần Hải Hưng Thị xã Tân Uyên - Bình Dương