Danh sách nhận vé xe Tết 2017

STT HỌ TÊN SỐ CMND ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
41 Trần Đình Bùi 174676326 Quý Lộc, Yên Định ,Thanh Hóa
42 Lê Thị Thơm 170656379 Quý Lộc, Yên Định ,Thanh Hóa
43 Lê Thị Cần 170745027 Thiệu Khánh ,Thiệu Hóa ,Thanh Hóa
44 Đỗ Thị Nhiên 172872464 Thiệu Khánh ,Thiệu Hóa ,Thanh Hóa
45 Trần Định Luận 171773622 Quý Lộc, Yên Định ,Thanh Hóa
46 Ninh Thị Thảo 172238850 Quý Lộc, Yên Định ,Thanh Hóa
47 Bùi Thị Nhường 034165000976 Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình
48 Lưu Đạt Cần 125613726 CT An Thịnh, Lương Tài ,Bắc Ninh
49 Nguyễn Thị Huy 125433686 CT An Thịnh, Lương Tài ,Bắc Ninh
50 Nguyễn Đức Lại 133509715 Thôn Trung , Phú Đa ,Vĩnh Tường ,Vĩnh Phúc
51 Nguyễn Thúc Hùng 026072000673 Thôn Trung , Phú Đa ,Vĩnh Tường ,Vĩnh Phúc
52 Đỗ Thị Thoa 135306040 Phú Đa ,Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc
53 Hán Văn Chênh 125340913 TL An Thịnh,Lương Tài , Bắc Ninh
54 Trần Văn Lê 125129628 TL An Thịnh,Lương Tài , Bắc Ninh
55 Lưu Thị Mai 125540847 TL An Thịnh,Lương Tài , Bắc Ninh
56 Phan Phước Năm 201657557 Tổ 15, Thôn 3, Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
57 Võ Thị Mãn 201746363 Tổ 15, Thôn 3, Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
58 Võ Đặng Duy Hưng 201473636 Tổ 72, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
59 Nguyễn Thị Diễm 212009479 C3/1A2 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh
60 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 211901195 C3/1A2 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh