Lộ trình đường đi chương trình "Tết sum vầy"

I. Từ Tp. Hồ Chí Minh (17/01/2017-20/01/2017)

 

Hồ Chí Minh - Hà Nội

Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

Hồ Chí Minh - Nghệ An

Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh

Hồ Chí Minh - Quảng Bình

Hồ Chí Minh - Quảng Trị

Hồ Chí Minh - Huế

Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Hồ Chí Minh - Quảng Nam

Hồ Chí Minh - Quãng Ngãi

Hồ Chí Minh - Kon Tum

Hồ Chí Minh - Bình Định

Hồ Chí Minh - Phú Yên

Hồ Chí Minh - Ninh Thuận

Hồ Chí Minh - Cà Mau

 

 

II. Từ Tp. Đà Nẵng (18/01/2017)

 

Đà Nẵng- Thanh Hóa

Đà Nẵng - Đắc Lắk

Đà Nẵng - Quảng Bình

Đà Nẵng- Nghệ An

Đà Nẵng - Bình Định

Đà Nẵng - Phú Yên

Đà Nẵng - Hà tĩnh

 

 

 

III. Từ Tp. Hà Nội (19/01/2017)

 

Hà Nội - Móng Cái

Hà Nội - Thanh Hóa

Hà Nội - Hà Tĩnh

Hà Nội - Nghệ An

Hà Nội - Tuyên Quang

Hà Nội - Cao Bằng

Hà Nội - Lào Cai

Hà Nội - Lai Châu

Hà Nội - Hà Giang

Hà Nội - Yên Bái